تماس با ما

Call Us

۰۷۱۳۲۳۰۲۴۰۸

Fax

۰۷۱۳۲۳۰۰۴۰۵

Address

شیراز - خیابان توحید - مرکز تجاری شهر - فاز یک اداری - طبقه ۳ واحد ۳۱۴

Inquiry & Sales

info@Tajhizlab.com

فرم تماس با

آدرس دفتر مرکزی

شیراز – خیابان توحید – مرکز تجاری شهر – فاز یک اداری – طبقه ۳ واحد ۳۱۴